کاربران گرامی یکتاوب

آی پی های سرورهای اصلی یکتاوب تغییر نموده اند. لطفا منتظر اصلاح DNS های پایگاه باشید.

 

مدیر محترم پایگاه:

لطفا این پیام را به مسئول شبکه سازمان، یا مسئول دامنه سایت خود ارجاع دهید.

 

مدیر محترم شبکه / مسئول دامنه:

اگر قبلا برای این زیردامنه A Record اضافه کرده و به یکی از آی پی های یکتاوب ارجاع داده اید، لطفا آی پی تنظیم شده را به صورت زیر تغییر دهید:

46.209.253.* > 185.83.208.*

پس بسته به اينکه زيردامنه شما قبلا به کدام سرور ارجاع شده بوده است، يکی از آی پی های جديد زير را بايد به صورت A Record تنظيم کنيد:

آی پی 46.209.253.180 به آی پی 185.83.208.180 تغيير يافته است.

آی پی 46.209.253.202 به آی پی 185.83.208.202 تغيير يافته است.

آی پی 46.209.253.250 به آی پی 185.83.208.250 تغيير يافته است.

 

معمولا بعد از انجام تنظیم در شبکه سازمانی شما، پس از چند ساعت سایت مورد نظر را با نشانی جدید مشاهده خواهید نمود.

 

تغيير آی پی های سرورهای اصلی يکتاوب

 

www.yektaweb.com